gun.fm

USB Press Kits

These are the press kits I've obtained at the last two SHOT Shows.

USB Press Kits
gun.fm, Nov 8, 2014